Marianne Vestergaard Nielsen

Connect_ since 2016

Din e-hjælp

Stifter

Stifter af Din e-hjælp der fjerner mekanik-panik og støtter analoge mennesker i en stadigt stigende digitaliseret virkelighed.

FRIJUL 2015

Den 24.12.2015 inviterede jeg en masse enlige seniorer, der ikke lige havde et sted at være juleaften. Vi var 50 mennesker på en restaurant i Vanløse, og det kromutters navn der fejlagtigt vises under mit åsyn.