Charlotte Petersen

Private Office since 2016

Reflexio

Konsulent

Uddannet økonom i 2013.

Reflexio tilbyder en ny variant af rådgivning inden for den offentlige sektor generelt og velfærdsområdet specifikt. Vi leverer løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi og effekter i videreudviklingen af den offentlige service og de leverede velfærdsydelser. Reflexio har stærke kompetencer og referencer inden for økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor samt proces og metodeudvikling med et stærkt fokus på bruger- og borgerinvolvering.

Social forandring, Kompleks problemløsning, Facilitering og projektledelse, Forandringsprocesser, Organisatorisk udvikling, Praksisrefleksion, Økonomi- og ressourcestyring