Jakob Sand Kirk

Private Office since 2020

Sand Kirk ApS

Strategisk rådgiver, ejer

Jakob Sand Kirk (f. 1976) har mange års erfaring i politisk ledede organisationer og virksomheder inden for fagbevægelse, arbejdsmarkedspension og den almene boligsektor.

Strategisk rådgiver for politisk orienterede og medlemsbaserede organisationer og virksomheder.

Strategisk sparring for politikerne og topledere.
Organisationsudvikling i politiske organisationer.
Politisk interessevaretagelse.