TORBEN KNAP

Connect_ since 2017

knap.academy

Leder af knap.academy

Mag. Art. i litteraturvidenskab og semiotik.
Lektor emeritus, KU, AU og RUC.

Forsknings-og undervisningbaggrund i de humanistiske videnskaber med 25 års erfaring.

Jeg yder vejledning og rådgivning til enkeltpersoner eller grupper på universitetsniveau.
Rådgivning om bacheloropgaver og specialeafhandlinger til såvel dem, der har svært ved at komme gennem processen som dem, der ønsker sig faglig sparring på et højere eller mere ekstensivt niveau, end de kan erhverve sig på universitetet. Jeg har en bred faglig forsknings- og undervisningsmæssig erfaring og dækker de fleste fag inden for Humaniora.

Vejledning af enkeltpersoner
Vejledning af grupper
Afholdelse af videnskabelige seminarer

Videnskabelige foredrag (til studerende og akademikere)
Almene foredrag (til foreninger m.m.)