Marianne Vestergaard Nielsen

Connect_ since 2016

Din e-hjælp

Stifter

Stifter af Din e-hjælp der fjerner mekanik-panik og støtter analoge mennesker i en stadigt stigende digitaliseret virkelighed.

Notable Work

FRIJUL 2015

Den 24.12.2015 inviterede jeg en masse enlige seniorer, der ikke lige havde et sted at være juleaften. Vi var 50 mennesker på en restaurant i Vanløse, og det kromutters navn der fejlagtigt vises under mit åsyn.